Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Tổ Năm

Cập nhật lúc : 04:24 21/11/2018  

Thành viên Tổ Năm - Năm học: 2020-2021

 

STT Họ và tên  Dạy  Điện thoại Email Chức vụ Ghi chú
1 Trần Thị  Bốn 5/1 0773.451.791 thibon1972@gmail.com Tổ trưởng Cơ sở 1
2 Ngô Thị Từ  Sinh 5/2 0763.636.209 sinhtdndanang@gmail.com  
3 Trương Thị  Huyên 5/3 0359.954.314 truongthihuyen2004@gmail.com  
4 Phùng Thị Thùy  Trang 5/4 0772.535.584 thuytrang1494@gmail.com  
5 Nguyễn Thị  Hạ 5/5 0795.795.816 ha0795795816@gmail.com Tổ phó Cơ sở 2

Trần Thị Bốn - Tổ trưởng - Chủ nhiệm lớp 5/1 

 

Ngô Thị Từ Sinh - Chủ nhiệm lớp 5/2

 

 

Trương Thị Huyên - Chủ nhiệm lớp 5/3

 

Phùng Thị Thùy Trang - Chủ nhiệm lớp 5/4

 

 

Nguyễn Thị Hạ - Tổ phó - Chủ nhiệm lớp 5/5Số lượt xem : 6463