Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Tổ Hai

Cập nhật lúc : 09:20 21/11/2018  

Thành viên Tổ Hai - Năm học: 2020-2021

STT Họ và tên  Dạy  Điện thoại Email Chức vụ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thùy My 2/1 0338.679.517     Cơ sở 1
2 Trần Thị Như  Quỳnh 2/2 0794.255.631 ttnquynh96@gmail.com  
3 Cù Thị Mỹ  Dung 2/3 0935.188.786 mydung3003qn@gmail.com  
4 Nguyễn Thị  Dung 2/4 0988.331.481 dungyen69@gmail.com  
5 Trần Thị Thu  Hiền 2/5 0702.456.436 hientran3692@gmail.com Tổ trưởng
6 Phạm Thị Lệ Tuyền 2/6

0986.662.487

   
7

Phạm Thái Việt

Hòa 2/7

0932.445.499

vokimlong285@gmail.com  
8 Nguyễn Thị Kim  Anh 2/8 0918.811.249 nguyenthikimanh338@gmail.com   Cơ sở 2
9 Bùi Thị Thanh Truyền 2/9

0962.742.563

   
10 Huỳnh Thị  Hậu 2/10

0376.615.175

huynhthihautdn@gmail.com
Tổ phó

 

Nguyễn Thị Thùy My - Chủ nhiệm lớp 2/1 

 

Trần Thị Như Quỳnh - Chủ nhiệm lớp 2/2 

 

Cù Thị Mỹ Dung - Chủ nhiệm lớp 2/3

 

Nguyễn Thị Dung - Chủ nhiệm lớp 2/4 

 

Trần Thị Thu Hiền - Tổ trưởng - Chủ nhiệm lớp 2/5

 

Phạm Thị Lệ Tuyền- Chủ nhiệm lớp 2/6

 

Phạm Thái Việt Hòa - Chủ nhiệm lớp 2/7 

 

Nguyễn Thị Kim Anh - Chủ nhiệm lớp 2/8

 

Bùi Thị Thanh Truyền - Chủ nhiệm lớp 2/9

 

Nguyễn Thị Hậu - Tổ phó - Chủ nhiệm lớp 2/10 

Số lượt xem : 4350