Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Hoạt động cộng đồng

TRƯỜNG TRẦN ĐẠI NGHĨA CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH COVID
Sáng ngày 10/8/2020 CBGNNV trường TH Trần Đại Nghĩa chung tay đẩy lùi dịch COVID - 19.