Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''

Thi đua - Khen thưởng

Kế hoạch thi đua năm học 2015-2016 Kế hoach thi đua năm học 2015-2016 đẫ đề ra các chỉ tiêu cụ thể để đẩy mạnh phong trào dạy và học trong nhà trường. Thi đua gồm có 3 đợt với chỉ tiêu cụ thể từng đợt. Mong quý thầy cô cùng các anh chị nhân viên thực hiện tốt