Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Tổ chức đoàn thể

“Ngày hội mổ heo đất và Xuân yêu thương”
Thực hiện chương trình năm học 2020-2021 trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tổ chức “Ngày hội mổ heo đất và Xuân ...

  • Sinh hoat 20/10/2020
    20/10 công đoàn trường tiểu học Trần Đại Nghĩa tổ chức giải cầu ...